<Ve

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her vil dere finne det som til en hver tid er i min samling, ingen ting av dette er til salgs, om det ikke ligger i " til salgs kroken " som ligger litt lenger ned i trådene. Kos dere med min hjemme side, finner dere noe som ikke stemmer med teksten, så si gjerne i fra.

 

Våpenskap obligatorisk for alle fra 1. juli 2010!

1. juli går fristen ut for anskaffelse av våpenskap. Fra denne dato må alle våpen eiere oppbevare hele våpenet eller en vital del av dette i våpenskap. Dette gjelder uansett hvor få eller hvilken type våpen man har ( hagle, rifle, pistol, revolver osv...). Mange har allerede levert inn våpnene sine til Politiet.

Dersom du har våpen du ikke ønsker å beholde lengre, så ta gjerne kontakt med  undertegnede, jeg er opptatt av at gamle våpen blir tatt vare på, ikke skrotet....

Jeg kjøper gamle våpen og bajonetter, ta gjerne kontakt om du har noe du vil kvitte deg med.

 

 

Net siden min har rundet 124.000 besøkende pr 30.10.2012 , sånt er jo fryktelig morro. At folk synes det er artig og interesant med min net side finner jeg inspirerendes. Håper dere kommer med tilbake melding om dere finner noe som burde være med i historien eller ting som ikke stemmer.

 

Jeg har kommet til det punkt der jeg har begynt å spisse meg mere inn på våpen laget på Kongsberg våpenfabrikk.

 


      18 Lødig Kammerlader 1849 /  55 fra Kongsberg våpenfabrikk

 

 

 

Litt historie. 

Som mange kansje ikke vet har vi hatt nesten 400 år med union med Danmark, den kalles også 400 års natten og varte fra rundt 1400 tallet. Da ble det Norske riksrådet avskaffet og riksstyret underlagt det Danske riksråd. Denne prossessen ble styrket av reformasjonen, selv om Norge besto som separat enhet innenfor den tette helstaten med egne lover og enkle separate instutisjoner. Denne ordningen ble opphevet i og med innføringen av eneveldet i ca.1490 og en ny administrasjonsom skulle gjelde hele helstaten. Christian V innførte også et nytt lov verk i 1687. Fram til da hadde Magnus Lagabøtes landslov vært gjeldene som grunnlov i Norge. Gjennom hele unions tiden titulerte kongene se << konge av Danmark og Norge>> Utad ble helstaten ofte oppfattet som Dansk og begrepet " konge rike Danmark " bruktes derfor upresist for å referere til hele området som den Oldenburgske kongen behersket. Dette inkluderer den " konglige " delen av hans bessittelser Danmark og Norge. Men eskluderte den " hertugelige " delen av herredømmene Slesvik ( som Danskt len ) og Holste in som Tyskt len. I 1814 da vi kom under Sveskt herredømme, etter en underlig heste handel mellom Danske sendebud og Svenske kongen. Hadde Danske kongen funnet ut av hva som hadde skjedd der, ville kansje utfallet vært annerledes i dag hva vet jeg......Her tok det Danske sende budet en avgjørelse på tvers av hva Danske kongens mening og vilje, Danskene var krigs trøtte og slitne.

Alt dette har ført til at vi har en del Danske / Norske våpen, som har vært i tjeneste her på berget, noe som er ytterst interessant for oss som har denne interessen.

Uniformer fra den Dansk / Norske unions tiden ca.1800 års tallet, elegant musketer og musketer offiser i uniform. Litt å tenke på, til forskjell hva det Norske forsvaret bruker i dag....

 

Kongsberg våpenfabrikk`s historie i korte trekk

Kongsberg VåpenFafrikk ble startet opp rundt 1813-14 og var en liten bedrift med rundt 50 annsatte i begynnelsen. Men dette snudde se i 1821 da de bygget om våre gammle jeger rifler fra flint til perkusjon.

De første årene hadde våpenfabrikken vansklige økonomiske forhold på lik linje med resten av landet. Lønninger ble i stor grad utbetalt i naturalier og og kreditorene sto ofte i kø. Ved et tilfelle måtte jernværket få forsdkuddbetaling for at et parti våpen ikke skulle bli tvangs solgt på skatte auksjon.

Man skulle for de første våpen bli instruert av commisariats-collegiet om vilke våpen som Hæren trengte. Collegiet med delte Steensrup 11. Mars 1814 at man spesielt trengte rifler for Hærens jegere og jegerkorpset ble tilsendt en prøve rifle som de prøvde og fant til å være av beste kvalitet. Våren 1815 kom det også en forespørsel fra en kommisjon nedsatt i Christiania om man ikke kunne produsere kanoner, bomber, granater, kuler og musikkinstrumenter, men Steenstrup avviste dette. Han gikk derimot i gang med å forbrede

rifleproduksjon. Etter hans uttalelser fra den tiden skulle de daglig være i stand til å produsere 9 geværer og samme anntall bajonetter. Det drøyde imidlertid før noen leveranser kom i gang. Først 1818-1819, da Søcadetcorpset i Fredrikstad fikk levert 30 flintlåsgeværer og 50 sabler, har man om noen leveranser Commisariats-Collegiets vidre forespørseler om våpen til Hæren treakk ut i langdrag. Nedskjæringer i Hærens størelse medførte mindre behov for geværer. Dog var det fra Myndighetenes side interesse for å opprettholde våpen produksjonen på Kongsberg. Da dette ble ansett som nødvendig for en selvstendig stat.Til slutt i 1820 ble det bestilt 380 artellerisablelklinger. På samme tid kom også geværkommisjonen i gang. I August 1822 ble stoer deler av fabrikkanlegget oversvømmet, da Lågen gikk over sine bredder i en storflom og dette stoppet produskjonen i lengre tid.

Vi har en fantastisk  våpen historie som de fleste ikke vet så mye om, det er laget en mengde våpen både på Kongsberg Våpenfabrikk og av andre våpen smeder rundt om i norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Har du noen gammle våpen som du vil bli kvitt,ta kontakt pr mail:  torgeir@gammlevaapen.net       

T.Paulsen © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use copy right

                                                                            www.gammlevaapen.net 

 Velkommen til min net side om gamle Norske våpen

                                                                            www.gammlevaapen.net